Søg

At gå på RpR – en elevberetning

Jeg ankom til Rungsted private Realskoles forskole som en ualmindeligt stille pige. Min familie var flyttet tilbage fra det konservative England blot få år forinden, og en dansk folkeskoleklasse var derfor et fascinerende, men dybt skræmmende kulturchok i en genert 6-årigs øjne. Min indadvendte facade ændrede sig heldigvis og blev erstattet af en arbejdsmoral og læreglæde, som udspringer af den undervisning, jeg modtog på RpR gennem 10 år. Min første dansklærer, Eva Mortensen, forstod, at min lunkne mundtlige indsats ikke var ensbetydende med, at jeg ikke forstod materialet. Fra første til tredje klasse udfordrede Eva mig i hver dansktime og lånte mig bøger, hun mente, at jeg ville kunne lide. Hun gav mig ikke kun glæden for litteratur, men hun opbyggede en akademisk selvtillid hos mig, som gav mig modet og viljen til at række hånden op og deltage i alle mine fag. Jeg er i dag overbevist om, at hele min skolegang og mine akademiske evner havde været betydeligt dårligere, hvis ikke Eva havde givet mig motivationen til at lære for 13 år siden.


Resten af mine lærere på Rungsted private Realskole vedligeholdt min akademiske interesse gennem deres undervisning. Jeg husker mine skoletimer i start- og mellemtrinnet som kreative, dynamiske og innovative. Lærere som Rikke Thomsen, min engelsklærer, lod os fremføre teaterstykker, interviews og endda debatter foran hinanden. Mine taleevner og min glæde for at debattere blev skabt i disse engelsktimer. Debat har senere vist sig at have stor betydning for mig, da jeg i min gymnasietid blev udvalgt til at være debattør på det danske debatlandshold. Jeg har sidenhen valgt at studere internationale relationer på universitetet, et valg af uddannelse, som udspringer af min interesse for at debattere. Selv om Rungsted private Realskole ikke har skabt min personlighed, har et årti på skolen haft en stor indflydelse på de interesser og evner, som former mit liv i dag.


Jeg ser dog ikke Rungsted private Realskole som fejlfri. I min tid på skolen oplevede jeg til tider, at ledelsen tog beslutninger, som var baserede på en idealistisk tanke i højere grad end elevernes feedback. Et af de tydeligste eksempler, jeg kan huske, er konceptet ”mobilfri skole”, som blev lanceret, da jeg var i mine udskolingsår. Projektet så godt ud på papir, men i virkeligheden blev iPhones blot erstattet af computerskærme, som man hastigt gemte væk, når en lærer kiggede ind under frikvartererne. Når jeg tænker tilbage på sådanne situationer, ved jeg, at ledelsen havde gode intentioner. Alligevel mener jeg, at RpR kan drage nytte af at behandle sine ældre klasser med mere frihed under ansvar.


Selv om jeg er uenig med nogle af skolens politikker, er jeg utroligt taknemmelig for, hvor engagerede mine lærere var – ikke mindst i mine sidste år på skolen. Næsten alle viste en enorm interesse i, at hver enkelt elev fik noget ud af undervisningen og kom bedst muligt gennem eksaminerne. Jeg husker især min sidste matematiklærer, René Leiholm, som værende en af de bedste, mest dedikerede lærere, jeg har haft. Matematik har altid været det fag i skolen, jeg har haft sværest ved. På bare ét år formåede René gennem sin undervisning at gøre matematik til et af mine yndlingsfag. Kæmpe-sudoku og logiske brætspil var bare nogle få af de metoder, han brugte for at gøre undervisningen underholdende, men lærerig. Selv om traditioner som morgensang var en del af det, der gjorde RpR til en unik skole, husker jeg bedst skolen for de lærere, som gjorde min gang på RpR til en fantastisk oplevelse.


Rungsted private Realskole var aldrig perfekt, men den vil altid være stedet, som lærte mig at elske at lære.


Christina Lindeman

64 visninger