Søg

Bolig på skolen
Tidligere var det rundt omkring på skoler i Danmark almindeligt, at skolelederen boede på skolen – i hvert fald var det sådan på mange skoler uden for de største byer. Det var også tilfældet på RpR. Da skolen på Stationsvej blev bygget, blev der givet tilladelse til, at der kunne være et par boliger, blandt andet til skolebestyreren. At det også var tilfældet på en kostskole, er jo helt naturligt, i og med at der var elever, som boede på skolen. Der var således flere små tjenestelejligheder i de forskellige bygninger på Rungsted Kostskole. Rektor for kostskolen boede i rektorboligen på Vallerødvænge. En flot og markant bygning, som blev bygget, da staten overtog skolen i 1920. Huset blev bygget af de bedste materialer, og der findes dokumenter, som viser, at prisen for byggeriet langt oversteg, hvad der var afsat i finansloven. Det var vist en mindre skandale, men rektorboligen blev bygget. Da vi overtog bygningerne på Vallerød Banevej var det uden rektorboligen. Den blev solgt fra og har indtil sidste år haft samme ejer, som købte huset i 1977.


Skolebestyreren på RpR flyttede så ind i en bestyrerbolig i det nuværende indskolingshus på første sal; en lejlighed, som ikke var så ringe endda. Lejligheden var på et par hundrede m2, og der var også et par repræsentationslokaler i stueetagen. Derudover var der også et par mindre lejligheder på skolen, og derfor kunne det lade sig gøre at indføre ”øvelseslejligheden”. Den kom efter et par år til at ligge ved siden af skolebestyrerlejligheden, og skolebestyreren, eller snarere skolebestyrerens kone, blev så ”lejrchef” i øvelseslejligheden.


Da Kurt Hougesen gik på pension i 1997, valgte hans efterfølger Allan Henriques ikke at flytte ind i tjenesteboligen. Derved brød han med den lange tradition med en leder, som bor på skolen. Efter et par år blev lejligheden nedlagt, og lokalerne blev til gode undervisningslokaler, som der i den grad var behov for, blandt andet så et helt nyt, flot biologilokale dagens lys.


Men skolebestyreren var ikke den eneste, som boede på skolen. Det gjorde pedellen også. Der var en pedelbolig, som husede pedeller indtil for ca. 10 år siden. Det var trygt at have en pedel boende. Han kunne lige holde øje med bygningerne, men han blev nok også brugt/misbrugt til at lukke et lokale op, når en elev havde glemt en jakke eller en bog, eller som vagt ved fester eller arrangementer. Ser man rundt i landet, så er tendensen nok den samme. Både ledere og pedeller bor nu væk fra skolen. Deres privatliv og identitet er ikke knyttet så tæt sammen med deres arbejdsliv.


Allan Henriques

91 visninger