Søg

Glimt fra begyndelsen

Selv om skolens start er beskrevet andetsteds, har vi nogle spændende dokumenter, som viser, hvordan det hele begyndte. Især hvis man er lidt historienørdet, kan det måske være sjovt og/eller interessant at se lidt nærmere på det.


I februar 1920 kom det første varsel til forældrene om, at eleverne i de mindste klasser ikke kunne fortsætte på Kostskolen, fordi den skulle overtages af staten, og staten ville ikke give tilskud til skolegang under 6. klasse. Forældrene blev derfor indkaldt til et møde d. 2. marts, hvor man skulle finde en løsning.

D. 2. marts 1920 besluttede man så at oprette Rungsted Kostskoles Forberedelsesskole A/S. Det blev altså et aktieselskab, og tegningen af aktier à 500 kr. begyndte.


Det var ikke den store forretning at have aktier i skolen, så man skulle ikke tegne aktier for vindings skyld, men for skolens, og det var der heldigvis også mange, der gjorde. Årtier senere kan vi se, at mange spørger til værdien af deres aktier. De er ikke det store værd, men en del indfries til 500 kr., andre giver blot aktien tilbage til skolen.


D. 8. marts kan man se, at der var optræk til panik, fordi man skulle have en aktiekapital på 50.000 kr. for at starte d. 1. april, og der var et stykke vej igen. Derfor opfordrede man indtrængende forældrene og andre til at tegne aktier.Sådan ser en aktie fra 1920 ud.Det var naturligvis et problem at finde et sted, hvor skolen kunne være allerede fra d. 1. april 1920, men det lykkedes at lave en aftale med Kostskolen og Skovgaard-Petersen, og med ministeriets godkendelse kunne man leje nogle lokaler i Hovedbygningen for 2.160 kr. om året inkl. varme og rengøring. Men man kunne kun leje lokalerne til og med skoleåret 1923/24. Man købte inventaret (borde, stole m.v.) af Skovgaard-Petersen for 5.000 kr., som blev betalt til ham d. 7. april 1920.Fra begyndelsen af marts blev der hver dag annonceret i Hørsholm Avis efter nye elever.I søgen efter en grund til at bygge en ny skole, var man meget tæt på at erhverve en grund lige over for Kostskolen. Det mislykkedes dog, men ved Rungsted Station opstod der muligheder, og med godkendelse af fru Ingeborg Dinesen (Karen Blixens mor) købte man en byggegrund på hjørnet af Ulvemosevej og Vestre Stationsvej. Der var dog betingelser knyttet til købet: Et byggeri skulle være til undervisningsbrug, der måtte kun være to tjenesteboliger knyttet til byggeriet, og bygningerne og ændringer skulle være godkendt af ”Foreningen til Bedre Byggeskik”.


Allan Henriques
Vi har den første kassebog fra skolestart 1920. Her kan man se, hvem som har tegnet aktier og udgifter fra dag 1.

60 visninger