Søg

Indledning

Tusindvis af elever, hundredvis af ansatte, snesevis af bestyrelsesmedlemmer og 8 skolebestyrere er sammen med de bygninger, som har dannet rammerne om skolen, historien om Rungsted private Realskole.


Det er ikke én, men mange historier. For alle har deres version, og sådan må det være. Rungsted private Realskole – eller skal vi sige Rungsted Kostskoles Forberedelsesskole A/S eller Rungsted private Forberedelseskole A/S eller Rungsted Privatskole? Hvad enten skolen har haft det ene eller det andet navn, så har den været med til at danne de personer, som har været en del af skolen. Langt de fleste har gode erindringer om skolen, og langt de fleste ser tilbage på skolen med glæde, men det er ikke det samme, de ser. Derfor er denne historie om Rungsted private Realskole ikke den eneste og ikke den fuldstændige. Det har heller ikke været formålet med bogen. Ambitionen har ikke været at fortælle historien fra begyndelsen og fremad. Ambitionen har været at fortælle glimt af historien, at have fokus på noget af det, som skolen står for. Det er glimt, som forhåbentligt vil give læseren erindringsbilleder om en skole, som på mange måder er sin helt egen.


Det har ikke altid været let at være privatskole i Danmark. For os har der også været trange tider, hvor der manglede elever, hvor der ikke var råd til at fyre i alle lokaler, hvor ansatte måtte tåle at gå ned i løn, hvor hver krone skulle vendes, og hvor det næsten så håbløst ud. Men ved stor fælles arbejdsindsats og en tro på, at det ville lykkes, ja, så lykkedes det at bevare skolen. Det er lykkedes i en sådan grad, at den er vokset på alle måder. Vi må jo huske, at i en tredjedel af skolens historie var der kun børn fra 1.-5. klasse. Først midt i 50’erne kom der flere klassetrin til. Hvor målet i de første år var at forberede eleverne til optagelse i 1. mellem (6. klasse) på Kostskolen, så er formålet med skolen i dag mildest talt langt bredere. Det er beskrevet i skolens formål og værdigrundlag, men i bund og grund er det at give vores elever det bedste grundlag til at komme videre i livet. Menneskeligt og fagligt. At give tryghed, tolerance og udnytte hver enkelt elevs potentiale.


Jubilæumsskriftet består af forholdsvis korte artikler. Dertil har vi så valgt billeder, som uddyber teksten.


Hver dag skabes der en ny historie om skolen. Om 50 år vil det sikkert være andre historier, der fortælles. Men vi håber, at vi med bogen fortæller en del af historien om en fantastisk skole: om Rungsted private Realskole.


På redaktionens vegne,

Allan Henriques
Forberedelsesskolens allerførste 1. klasse fotograferet i 3. klasse foran Kostskolen, hvor man indtil 1923 havde til huse. På billedet ses også skolebestyrerinde frk. Birgitte Busch. Dette er i øvrigt det eneste billede, vi har af hende.

103 visninger