Søg

Jesper Sloma og Sebastian la Cour Holm in memoriam

Rungsted private Realskole har gennem de første 100 år haft en perle-række af dejlige børn som elever. Elever, som i det daglige har lyst op, og som har glædet os som elever og mennesker, og som vi er stolte af at have haft på skolen. Det er gået rigtig mange godt videre i livet, og vi følger gerne med i deres udvikling og i deres liv i det hele taget.

Men vi har også haft elever, som alt for tidligt er blevet ramt af sygdom og død. Og vi har haft elever, som er døde i kamp for en sag, de troede på, og som de viede deres unge liv til.

Her tænker jeg på Jesper Sloma og på Sebastian la Cour Holm.


Jesper var elev på skolen fra 1964-1973. En rolig dreng, særpræget på sin egen måde. En intelligent dreng med særlig interesse i matematik. I Novemberugen havde han ved flere lejligheder sit eget hold. Han holdt kontakten med skolen gennem gymnasietiden. Efter studentereksamen tog han til Israel, hvor det var hans hensigt at studere og bosætte sig. Han kom i den israelske hær, men i 1980 blev han myrdet i Hebron, et mord, som PLO tog skylden for. Han blev begravet i Jerusalem, og daværende skolebestyrer Carl Bengtsson plantede et træ på skolens vegne i Jerusalem Peace Forest, Abu Tor.



Jesper Sloma




Sebastian la Cour Holm var elev på skolen fra 1992-2003, hvor han forlod skolen efter 10. klasse. Sebastian var en elev, man aldrig glemmer. En glad og sjov dreng med et smittende humør. Sebastian var der, hvor der skete noget. På en lejrskole på Bornholm var han pludselig væk fra resten af klassen, som holdt pause neden for en høj klippe. Lærerne ledte forgæves efter ham, men helt oppe på klippetoppen råbte Sebastian: ”Jeg er jo lige her. Det var slet ikke svært at kravle herop!”. Ned kom han, smilende med en hurtig bemærkning.


Han var kendt af de fleste på skolen, og han var såmænd også gæst på kontoret en gang imellem. Det, der var kendetegnende for Sebastian, var, at hvis han havde lavet et eller andet, som ikke lige var efter bogen, så var han ærligheden selv og løb aldrig fra sit ansvar. Han var en fantastisk god kammerat. Alle vidste, at de kunne regne med Sebastian, og man kunne kun holde af ham og blive i godt humør af at tale med ham. Han fortsatte efter 10. klasse i gymnasiet, og derefter gik han ind i militæret og valgte at melde sig til en mission i Afghanistan. Han kom tit på skolen, fordi gamle venner, hans søster og fætre stadig gik på skolen. Han kom forbi skolen i uniform nogle uger, før han skulle af sted. Stadig charmerende og smilende, og som sædvanlig spredte han en god stemning.


Den 19. december 2008 blev han og to andre soldater dræbt i deres pansrede mandskabsvogn af en vejsidebombe.


Han blev begravet på Karlebo Kirkegård. Mange af hans gamle klasse-kammerater var mødt op, og de mange smukke ord, der blev sagt om Sebastian ved den lejlighed, kunne vi genkende fra den tid, hvor Sebastian var elev på Rungsted private Realskole.


Allan Henriques



Sebastian la Cour Holm

244 visninger