Søg

Forord

Rungsted private Realskole fylder 100 år. En ganske særlig skole, med stærkt manifesterede værdier og et unikt fællesskab. Vi agerer hver dag i mange forskellige sociale konstellationer. Alle steder udgør vi dog imidlertid en del af et fællesskab, hvor vi har et ansvar for gensidigt at bidrage positivt og give plads til hinanden.


Den 2. marts 2020 fejrer vi på Rungsted private Realskole vores fællesskab, de fælles værdier, et fælles menneskesyn og et ansvar for hinanden, hvor vi bevarer vores identitet og retten til forskellighed.


Igennem de sidste 100 år har fællesskaberne på Rungsted private Realskole optrådt på forskellig vis. Nogle fælleskaber opstår på et øjeblik, er kortvarige og intense, som når elever fra forskellige alderstrin deltager i Novemberugen – og fælles fortællinger opstår. Andre fælleskaber er langvarige, bygget op over tid, hvor tidligere elever og klassekammerater mødes med deres lærere årtier efter at have dimitteret.


I 2020 er fællesskabet i verden mere komplekst end nogensinde før. Dørene åbnes for andre kulturer og vores samfundssyn bliver udfordret. Vi står nu i en tid, hvor vi skal kunne handle i globale fælleskaber. Det kræver viden, etik, mod, tillid, empati, samarbejde og selvstændighed. De værdier er centrale mål for den enkelte elev og for fælleskabets udvikling på Rungsted private Realskole. Hver ny generation står med sin tids udfordringer. Derfor vil fællesskaberne på Rungsted private Realskole fortsat udvikle sig over de næste 100 år og medvirke til at give den enkelte elev kraft og mod til at være sig selv samt give grobund for respekt for andre og nysgerrighed på verden.


Jubilæumsbogen er et potpourri af små unikke beretninger om skolens virke, traditioner og fællesskab gennem 100 år. Der skal lyde en stor tak til tekstskribenterne Allan Henriques, Ditlev Dæhnfeldt, Rikke Thomsen, Otto Fiala Christensen, Signe Lindø og Christina Lindeman.


En særlig tak til Allan Henriques. Uden hans vedholdende indsats, skarpe pen, historiske viden og interesse, havde jubilæumsbogen aldrig set dagens lys. Tak til Birgitte og Torben Madsen, Lone Ryevad og andre, som på hver deres måde har bistået med billedmateriale, oplysninger, og anden form for hjælp. Sidst men ikke mindst en stor tak til Gitte Braginski som utrætteligt har arbejdet med at samle trådene samt tak til Jeppe Andersen for opsætning og layout af Jubilæumsbogen.


God læselyst!


Med venlig hilsen

Lotte Ostenfeld,

skoleleder


128 visninger