Søg

Navne på RpR
Det er altid spændende at modtage nye elever i de mindste klasser. Af mange grunde naturligvis. Men en af grundene er at se, hvilke fornavne der dukker op. Hvilke navne har vi ikke set før, og er der navne, som stille og roligt forsvinder? Ja, der er næsten altid ”nye” navne, og ja, der er også navne, som uvist af hvilken grund ikke længere er moderne. Gennem tiderne har man kunne læse meget ud fra de navne, forældre gav deres børn. Historien om forældre, som efter englændernes bombardement af København i 1807 lod deres børn døbe Raquetta og Bombardina, er dog nok bare en god historie, men sandt er det, at mange børn fik engelsk-/amerikansk-klingende navne efter besættelsen.

Jeg har set på skolens elevers navne i 1920, 1969 og 2019 for at blive lidt klogere på, hvad skolens elever hed eller hedder.


Det er lidt svært at lave statistik på navnene i 1920. Der er for få børn, nemlig 96. Men jeg vil alligevel nævne nogle af de 30 pige- og 39 drengenavne, som jeg fandt i arkiverne.

Hos pigerne var der flere, som hed Grethe, Anna, Ella, Karen, Inger og Inge, men der var også piger, som hed Edith, Ayoë, Gudrun, Hedvig, Siegfriede og Thyra. Det er der ikke mange, som bliver døbt/navngivet i 2019, men hvem ved? Pludselig dukker et navn op, som man ikke troede, nogensinde ville blive brugt igen. Min morfar hed Arthur Carl. To navne, som jeg var overbevist om, aldrig ville komme tilbage. Men der tog jeg så grueligt fejl, selv om der skulle gå mange år (min morfar var født i 1878).


Drengene i 1920 hed Poul, Niels, Gunner, Christian, Erik, Arne, Hans Christian, Johan, Jørgen, Oluf, Mogens og Svend Åge, men vi finder også Haakon, Iver, Holger, Skjold, Verner og Tage – bare for at nævne nogle af dem. Gad vide, hvornår de navne bliver moderne igen?I 1969 har skolen så mange elever, at det bliver mere statistisk overbevisende:

Hos pigerne tegner der sig et klart billede af en overvægt af navne, som ender på e. Det kommer til at ændre sig i det sidste årstal, jeg ser på (2019). Der ender de fleste pigenavne på a. Pigerne i 1969 hedder Birgitte, Anne, Charlotte, Marianne, Merete og Pia, men der er også flere, som hedder Anne-Marie, Mette, Hanne, Helle, Dorthe, Lone og Karin. Altså ikke mange gengangere fra 1920.


Hos drengene topper Peter efterfulgt af Niels, Søren, Henrik og Jesper – derefter kommer Christian, Claus, Hans Henrik, Lars, Morten og Thomas. Egentlig kunne man sige, at der ikke er meget spræl i de navne. Det er, som om ingen skal skille sig ud og være noget ganske særligt. Faktisk er navne som Ege, Erland, Ebbe og Edward de eneste, som kan virke lidt ”eksotiske”.


Når vi så kommer til 2019, er det en helt anden historie. Der er virkelig sket en ændring. Ingen eller næsten ingen skal hedde traditionelle navne, og en drengs eller piges personlighed kommer til at blive afspejlet i navnet. Der er virkelig mange forskellige navne, og pudsigt nok er der en del bibelske drengenavne – uden det nødvendigvis hænger sammen med større fokus på troen.


Hos pigerne er det almindeligste navn på skolen Sofia/Sofie stavet på flere måder. Derefter kommer Caroline, Victoria, Emma, Anna og Isabella. Så kommer Josefine, Laura og Olivia. Men netop tendensen med at give sit barn et unikt navn betyder, at der virkelig er mange navne, som kun en enkelt har. Det er herligt med så blomstrende og specielle navne, der er kun få, som bliver anonyme.


Hos drengene er det helt klart William, som er talmæssigt mest repræsenteret på skolen. Så kommer Alexander, Frederik, Oliver, Nikolaj og Philip. Derefter Sebastian, Christoffer, Carl, Gustav, Markus og Lukas. Men også hos drengene er der mange ”enere”, selv om deres navne ikke umiddelbart er så malende og smukke. De religiøse navne, jeg nævnte ovenfor, er eksempelvis: David, Elias, Johannes, Noah, Josef, Seth og Silas – altså udover Marcus og Lukas.


Jeg har her kun medtaget elevnavne. Hvad med lærerne? Ja, det har nok op gennem skolens historie været ganske ukendt for såvel elever som forældre, hvad lærerne egentlig hed til fornavn. Det var ganske utænkeligt at tiltale dem med fornavn, og mange mente vel, at deres autoritet ville forsvinde, hvis det blev kendt, hvad de hed. Vi ved, at ca. efter 1970 var det almindeligt på de fleste skoler at tiltale lærere med fornavn, ligesom omgangstonen i det hele taget ændredes fundamentalt. I den retning stod tiden nok mere stille på Rungsted private Realskole. Man fandt det stadig værdifuldt, at eleverne rejste sig op, når der kom en voksen ind i klassen, og eleverne var bestemt ikke på fornavn med lærerne. Sådan blev det ved, indtil det omkring år 2000 stille og roligt ændrede sig. Men allerede flere årtier før var der undtagelser. Så vidt jeg ved, var nogle af de første lærere, som eleverne kaldte ved fornavn, Torben og Per, nemlig Torben Madsen og Per Christensen. Måske var det, fordi de underviste i idræt. Tider skifter, og sæder mildnes. Og i dag bruger vel de fleste lærere deres fornavne uden at tænke nærmere over det.


Allan Henriques

202 visninger