Søg

NovemberugenEn af de faste traditioner, som skolen førte med fra tiden på Stationsvej, er Novemberugen. Den startede i 1968 og har altså været med i mere end halvdelen af skolens historie. Selv om det i 1968 nok ikke var enestående, var det dog ikke heller ikke noget, mange skoler gjorde: at bryde skemaet op en uge og gøre noget helt andet. At blande kortene, at blande årgange og klasser, at have forældre og folk udefra som ekstra undervisere, at tage rundt i omegnen. I det hele taget at prøve noget andet og tilgodese de elever, som måske ikke blomstrede i et traditionelt skema. Hver dag kom eleverne på et nyt hold med et nyt emne.


De pædagogiske tanker var, at der skulle ske noget andet. Der behøvede ikke være en rød tråd i emnerne – snarere tvært imod. At få fordelingen på hold til at gå op i en højere enhed var en voldsom logistisk udfordring, som dog altid lykkedes til sidst. Vi er så heldige, at en af skolens tidligere elever har gemt nogle af programmerne fra Novemberugen, så vi i dag har et godt billede af, hvordan den tidligere forløb, og hvad man kunne vælge. For det var i begyndelsen et hæfte på 16 sider, som eleverne fik som appetitvækker før ugen. Det må have været svært at vælge, for der var virkelig mange spændende muligheder. Her er eksempler nævnt i flæng fra Novemberugen 1969:


• Maskinskrivning: maskinens indretning

• Regnestokken 2: Regnestokken i ny og nervepirrende udgave

• Lynkursus i fransk

• Italiensk køkken

• Jazzballet for piger

• Young design 70

• Tovværk for søulke

• American squaredance

• Skoven – orienteringsløb i skoven

• Mineralogisk museum.


Ja, der var 38 forskellige emner.
Der blev i mange år hver dag udgivet en avis med nyheder fra de enkelte hold.


Efter nogle år blev Novemberugen udvidet, så forældre også kunne melde sig til at deltage på forskellige hold, og i 1985 var der 50(!) forskellige emner at vælge mellem. En del af holdene var om aftenen, og rigtig mange af holdene var en skøn blanding af elever og forældre. I 1993 var kataloget på 40 sider, og der var 61 hold.


Efter at have gennemført Novemberugen efter samme koncept i mange år, kom der helt naturligt en vis metaltræthed. Der skulle stadig være Novemberuge, men det blev besluttet, at der skulle være et overordnet emne – der skulle være klare faglige mål. Det var eleverne ikke nødvendigvis enige i! Men sådan blev det, og mange spændende Novemberuger blev resultatet. Blandt emnerne kunne være: ”Vand”, ”børn i andre lande”, eller det kunne være ”Valleby”, som første gang så dagens lys i 2001. Valleby var et minisamfund med blandt andet producerende virksomheder, avis, restauranter, musical og bank med løn (valleur) til de medvirkende elever. Konceptet kendes i mange versioner på skoler rundt omkring, og det blev virkelig også populært hos eleverne. De glædede sig til ”Valleby” og blev skuffede, hvis der blev skiftet mellem emnerne. Og det blev der. Men ”Valleby” kom igen ad flere omgange, og Novemberugen er stadig en væsentlig del af RpR. Det at blande elever fra forskellige klassetrin har virkelig betydet meget for mange: venskaber opstår, og i lang tid efter ugen er der en særlig stemning af samhørighed på skolen.


De sidste mange år har der været forældreaften torsdag aften i uge 47 (Novemberugen er altid i uge 47), hvor forældre kan se, hvad der er blevet lavet i ugens løb, ofte med køb af nogle produkter, som er blevet produceret. Når vi taler med gamle elever, er det tit lejrskoler, morgensang, øvelseslejligheden og Novemberugen, de kan huske.


Allan Henriques
52 visninger