Søg

Særlige fag på RpR
Det vil nok være at tage munden for fuld at sige, at skolen har været fore-gangsskole i forbindelse med, hvilke fag der tilbydes rundt omkring. Og dog er der eksempler på, at skolen har valgt fag og måder, som senere er blevet en naturlighed på andre skoler – dog uden de nødvendigvis har skelet til os.


RpR indførte forskoleklasse/børnehaveklasse i 1964. Det er tidligt. Mange skoler, ikke mindst private skoler, ventede længe med at tage elever ind før 1. klasse. Vi har stædigt holdt fast på, at det første år i skolen hedder ”forskoleklasse” og ikke ”børnehaveklasse” – og slet ikke 0. klasse. Nu kan man jo mene, at et navn er blot et navn, men for skolen var det mere end et navn, og 0. klasse lød bare, som om ambitionsniveauet var virkelig lavt.


I dag kan det forekomme mærkeligt, men vi skal ikke så mange år tilbage, før der ikke måtte finde faglig indlæring sted i børnehaveklassen. Børnehaveklasseeleverne måtte ikke lære bogstaver og tal, det skulle vente til 1. klasse. Sådan har vi ikke set på det på RpR. Børnene lærte både tal og bogstaver. Det virkede helt naturligt og opfyldte givetvis også en forventning og et ønske hos børnene, men mange i den pædagogiske verden var voldsomt uenige og slog vel ligefrem korsets tegn ved tanken om, at det ikke nødvendigvis var læreruddannede personer, som var de første til åbne den nye verden for det enkelte barn. Nu er det helt naturligt for alle børn i børnehaveklasserne overalt. Det vigtige er, at indlæringen finder sted, når eleven er parat til at modtage.


I 1. klasse har skolen i mange år haft ”iagttagelse”. Faget har undervejs skiftet lidt karakter. Navnet på faget antyder jo også mulighed for elastik – der kunne puttes meget ind i faget, men meningen var egentlig at give skolelederen mulighed for at lære børnene at kende. Han/hun havde så den ene klasse det ene halvår og den anden det andet halvår. Viceinspektøren havde det samme. Det gav også børnene en fornemmelse af, at skole-lederen ikke kun var den, som læste numre op til morgensang, men var et virkeligt menneske – og måske også et menneskeligt et af slagsen.


Faget engelsk var ikke et fag, der blev undervist i de første mange år på skolen. Skolen gik jo også kun til og med 5. klasse, og der var ikke sprogundervisning før senere i undervisningsforløbet. Ja, i slutningen af 50’erne og begyndelsen af 60’erne havde man først engelsk i 6. klasse. Og al undervisning var med lydskrift det første år, eller måske endda de første år. Det vil sige, at man læste, hvordan ordet skulle udtales, og derefter kunne man så se, hvordan det blev stavet.


Det blev efterhånden mere og mere klart, at det var vigtigt, at man lærte engelsk, og på RpR begyndte man så engelskundervisningen i 3. klasse, hvor andre begyndte i 4. eller 5. klasse. Det var svært at finde undervisnings-materiale, som var alderssvarende, og i en periode fik vi fra London sendt materiale, som blev brugt til undervisning af indvandrerbørn i England.

Tysk kom i 5. klasse, og også der var det lidt besværligt at finde passende tekster til børnene.

Faget science indførte RpR omkring 1990. Det var ikke i stedet for andre fag, men et fag, som vi havde i 8. og 9. klasse. Emnerne var alt mellem himmel og jord – i bogstaveligste forstand. I 9. klasse afsluttede man med en intern prøve, som senere blev en kombineret prøve i historie og science. Det var en rigtig god idé, både faget og prøven, men efterhånden kom der flere og flere fag til, som skolen skulle undervise og afholde prøve i, så faget gled til sidst ud. Det skal dog siges, at netop science er genopstået på de mindre klassetrin. Det er en god idé.


Morgenløb for alle klasser fra 5. klasse og opefter blev indført for mere end ti år siden. Hver klasse havde morgenløb en time om ugen ud over normal idrætsundervisning. Man løb i al slags vejr – også når det var for koldt eller for varmt. Større fokus på elevernes fysiske udfoldelse på alle skoler blev i 2013 en del af den nye folkeskolereform.


Skolen fik også sin egen musikskole i 1933. Det må siges at være tidligt. Hvor længe den fungerede, vides ikke, men tankerne bag tyder dog på en fremsynethed.


Der har også gennem tiderne været rigtig gode eksempler på kreative fag og valgfag.

Et helt særligt fag var ”julespillet”, men det står omtalt andetsteds.


Allan Henriques

35 visninger