Søg

Skolen under besættelsen

I begyndelsen af besættelsen opstod der en plan om en ny kommuneskole i området. Befolkningstallet var vokset, og på privatskolen overvejede man at sælge skolens bygninger til kommunen. De alvorlige drøftelser fik dog det resultat, at man enedes om at føre skolen videre eller i det mindste at prøve på det. Skolepengene blev sat i vejret, skolebestyreren fik nedsat sin løn, lærerne gik 10 % ned i løn og forskellige honorarer bortfaldt. Under normale omstændigheder kunne det have været nok, men det var ikke normale omstændigheder. Besættelsen blev mere og mere tydelig. Der blev fyret med alle mulige former for brændsel og gjort plads til store mængder tørv. Man opvarmede ikke gymnastiksalen, og i det hele taget var opvarmning et stort problem, som ikke blev mindre af, at det var nogle ekstremt kolde vintre. På et tidspunkt fyrede man med skolens arkiv, hvilket betyder, at vi i dag mangler en del vigtig information om skolen.


Pedellen måtte også klare sig, som han nu bedst kunne, men han fik dog i 1944 en reprimande: Der stod i hans kontrakt, at han ikke måtte holde høns og kaniner. Det gjorde han dog alligevel, og det havde åbenbart taget overhånd. De skulle omgående fjernes fra skolegården. Det var et hårdt slag for pedellen – og sikkert også for børnene, som havde nydt godt af husdyrholdet!


Besættelsen kunne også mærkes på anden måde: Der kom flere og flere fripladsansøgninger. Fædre, som var i England, fædre, som var ude at sejle, og nogle fik friplads, uden det bliver nedskrevet hvorfor.


Alle rykkede tættere sammen om skolen i de år. Togdriften var ujævn, og derfor blev lærerne efter skoletid og tog sig af de børn, som ikke kunne komme hjem. Og selv om det var trange tider, var der dog overskud til at tænke på andre. Der blev holdt basarer og indsamlinger af forskellig karakter, og vi har bevaret en kuvert med regnskab over en basar til fordel for norske børn i marts 1945. Det var ikke første gang, man samlede ind til norske børn på skolen. Det var yderst tiltrængt, da mange nordmænd sultede, og selv om der også i Danmark var vareknaphed, var problemet langt større i Norge. På landsplan sendte Norgeshjælpen ca. 32.000 tons madvarer til Norge.


Vi har en beretning om et enkelt forældrepar, der ønskede den nazistiske ideologi indarbejdet i religionsundervisningen. Det reagerede lærerne voldsomt på. Men det var nok nødvendigt at gå varsomt frem i afvisningen. Tyskernes hovedindkvartering i området lå ikke mange kilometer væk, idet Rungsted Badehotel var tysk kaserne under størstedelen af besættelsen. Senere blev det en form for lazaret. Andre bygninger på Strandvejen var også blevet overtaget af tyskerne.


Skolen blev dog ikke – som andre skoler – beslaglagt til flygtninge, som i store mængder kom til Danmark i slutningen af krigen. Der er eksempler på skoler, som måtte lægge hus til mange flygtninge i op til et år efter besættelsen.


Lige efter befrielsen begyndte man at forberede 25-års jubilæet, som blev fejret i september 1945.


Allan Henriques

54 visninger